Cà Phê Hòa Tan

BAN F&B 3 IN 1 SPECIAL

50.000 

Cà Phê Hòa Tan

CÀ PHÊ LATTE DỪA

50.000 

Cà Phê Hòa Tan

CÀ PHÊ LATTE SẦU RIÊNG

50.000 

Cà Phê Hòa Tan

CÀ PHÊ MACCHIATO CAREMEL

50.000 

Cà Phê Hòa Tan

CÀ PHÊ MẮM BẢN F&B

50.000